اگر خداوند در تمام جاها وجود دارد و حاضر است چرا میگویند در شب قدر درهای آسمان باز است؟

شب قدر
0 25

تردیدی نیست که حضور خدا مختص به زمان خاص و مکانی خاص نمیباشد، بلکه همه جا و در همه زمانها حاضر و ناظر است ولی اینکه چرا در برخی مکانها یا زمانها، تأکید بیشتری بر ارتباط با خدا شده و این سؤال را برای شما ایجاد نموده است باید گفت: بزرگان قائلند که برخی از زمانها و مکانها دارای شرافت و برخی چنین نمیباشند و سپس اختلاف کرده اند که این شرافت به واسطه وقوع وقایع و حصول امور شریفه است یا از خود ذات زمان و مشخصات ذاتیه آن است، ولی اصل اینکه زمان و مکان دارای شرافتی است که این شرافت باعث شمول رحمت الهی نسبت به انسانها می شود، مورد اتفاق است، در رابطه با شب قدر چنانکه در خود قرآن (سوره قدر) آمده است که لیله القدر خیر من الف شهر باید گفت چنین شبی دارای شرف و منزلت است، حضرت امام خمینی (در آداب الصلاه می فرمایند: شاید لیله القدر برای آن صاحب قدر شده که شب وصال نبی ختمی و لیله وصول عاشق حقیقی به محبوب خود است (در این زمینه مراجعه کنید به آداب الصلاه ایشان صفحه ۳۵۰ به بعد) بنابراین تعبیر به باز بودن دربهای آسمان و تعابیر مشابه چه بسا برای توجه بیشتر انسانها به آن زمانهای خاص و بهره بردن از شرافت آن زمانها است.

در واقع میتوان گفت این تقید به اوضاع و شرایط خاص به انسان برمیگردد نه خداوند بعنوان مثال همانطور که برای طبیعت اوضاع و شرایط خاصی در فصل بهار فراهم میشود که در سایر فصول نیست و این محدودیت برای طبیعت است که در هر فصلی نمیتواند مانند بهار بشکفد در شرایط رشد معنوی ما انسانها نیز در ارتباط با خداوند در ماه مبارک رمضان شرایطی فراهم میشود که روزه داری و بیداری سحرهای آن و شرایط دیگر پیدا و ناپیدا از نظر ما در قدرت توجه و ارتباط ما دخالت دارند و اگرچه خداوند همه جا و همیشه هست ولی ما همیشه از نظر آمادگی در یک شرایط نیستیم.

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.