با توجه به آیه مبارکه کل نفس ذائقه الموت الاوجهه چرا در این آیه خداوند را در ردیف نفس و انسان قرار داده هر موجود و نفسی نابود شدنی است بجز خداوند این را میرساند که خداوند توسط این آیه جزء موجودات به حساب آمده (مثلاً تمام اشیاء میشکنند بجز فلان میز)؟

0 10

آیه ای که نوشته اید این گونه است: کل شی هالک الا وجهه له الحکم و الیه ترجعون و مرحوم علامه طباطبائی (در تفسیر المیزان میفرمایند کلمه شئ از نظر مصداق با کلمه موجود مساوی است هر چیزی که موجود باشد چیز هم هست، و هر چه که چیز باشد موجود نیز هست، در نتیجه بر تمامی موجودات اطلاق میشود، حتی برای خدای تعالی همچنانکه در آیه قل ای شئ اکبر شهاده قل الله … (انعام/۱۹۰) میبینیم کلمه شئ بر خدا اطلاق شده، و کلمه هلاک به معنای بطلان و معدوم شدن است

بنابراین معنای آیه چنین میشود که هر چیزی و هر موجودی، معدوم شدنی است مگر وجه خدا و نمود آن و این نمود همانا صفات کریمه او از حیوه، علم و قدرت و سمع و بصر است و نیز هر صفتی از صفات فعل مانند صفت خلقت و رزق و احیاء و اماته مغفرت و رحمت و همچنین آیات داله برآن صفات به آن جهت که آیتند میباشد. توضیح دیگر میتواند درباره کلمه وجهه باشد که میگوید هر چیزی که چهره الهی دارد باقی میماند و غیر آن دچار هلاکت میشود. بنابراین در موجودات از جمله انسان صفات الهی مشمول هلاک نمیشود.

آن منی و هستیت باشد حلال که در او بینی صفات ذوالجلال

مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.