کالبد مثالی چیست؟

0 509

کالبد مثالی یا بدن مثالی، بدن و قالبی شگفت آور و متفاوت با بدن مادی و زمخت جسمانی، اما شبیه و مثال آن است.

این، همان بدنی است که با کانفس تعلق روح به بدن، در هنگام خواب و رویای صادق ما را با خود به عوالم بالا میبرد.

بدن و قالب مثالی که در خواب داریم از جهاتی با بدن مثالی برزخی شباهت و از جهاتی تمایز و تفاوت دارد.

قالب مثالی برزخی کاملتر از قالب مثالی در خواب است و بصورت یک واقعیت عینی در نظام واقعی برزخ ظهور میکند.

 کالبد مثالی، بدنی لطیف و بسیار کاملتر از بدن مادی میباشد

به عبارت دیگر بدنی مناسب با شرایط و ویژگی های برزخ که بسیار کامل تر و وسیع تر و بالاتر از نظام ماده میباشد.

بدن و کالبد مثالی در حقیقت، باطن و جوهر بدن مادی است

چرا که بدن مادی انسان دو طرف و دو جنبه دارد که کی متغییر و متجدد و فانی است

به طوری که آنی به یک حال باقی نمیماند و لاینقطع اجزا او میمیرد و از نو زنده میشود.

اما بدن مثالی و برزخی ثبوت و دوام دارد و در عالم بالا محلی برای تکمیلات او باقی است.

ابی بصیر از امام صادق(ع) نقل میکند که فرمودند:

ران الارواح فی صفه الاجساد، فی شجره فی الجنه تعارف و تسائل.

ارواح نسانها در عالم برزخ به صورت اجساد دنیوی در شجرهای در بهشت هستند، همدیگر را میشناسند و با یگدیگر گفتگو میکنند.

تعبیرامام در مقابل بیان ابدان برزخی در این روایت تعبیر بخصوصی است که حکایت از نهره وجودی ابدان برزخی میکند

زیرا امام میفرمایند:

ران الارواح فی صفه الاجساد یعنی ارواح در صفت اجساد دنیوی است و این جمله معنی تمثل را میدهد

و این که ارواح در نظام برزخی به صفت اجساد دنیوی ظاهر میشوند و در یک کلام ارواح در دنیا نیز دارای تمثل برزخی هستند

که با قطع رابطه کامل با بدن مادی و خاکی، با بدن برزخی خود به ظهور کامل میرسند.

_____________________

منبع

برگرفته از معاد یا بازگشت بسوی خدا، ج ۱، استاد محمد شجاعی.

چیستی

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.