این که در سوره حمد از خداوند میخواهیم که ما را در راهی غیرراه مغضوبین، قرار ده، مغضوبین کیانند؟ اگر منظور کفار و مشرکانند، پس چرا خداوند میفرماید: اگر کافران میدانستند چقدر آنها را دوست دارم، از اشتیاق جان میباختند؟

0 116

خدای متعال بر اساس آیات و روایات فراوانی، کافران ومشرکان، بلکه ظالمان (آل عمران، ۱۴۰) و فخرفروشان (نسأ، ۳۶) و اسراف کنندگان (انعام، ۱۴۱) و مانند اینها را دوست ندارد برای نمونه به آیات ذیل توجه کنید:

ـ …وَاللَّهُ لاَیُحِبُّ کُلَّ کَفَّارٍ أَثِیمٍ(بقره،۲۷۶)

ـ …إِنَّ اللَّهَ لاَیُحِبُّ الْکَـَفِرِینَ(آل عمران، ۳۲ و روم،۴۵)

و… بنابراین، اگر در روایتی تعبیری آمده که برداشت دوستی از آن شده است (مانند یا داود! لو یعلم المدبرون عنّی کیف انتظاری لهم و رفقی بهم و شوقی الی ترک معاصیهم، لماتوا شوقاً الیّ و تقطعت ارسالهم من محبتی;(میزان الحکمه، محمدی ری شهری، ج ۴، ص ۲۷۹۲، دار الحدیث، چ اول.) ای داود! اگر روی گردانان از من بدانند که چه انتظاری برای آنها میکشم و چه مهری به آنها میورزم و چه اشتیاقی به ترک معاصی از سوی آنها دارم، هر آینه از شوق من بمیرند و از عشق من بندشان از هم بگسلد.

به اعتبار کفر و اعراض آنها نیست، بلکه به اعتبار فرصت توبه و اشتیاق خدا به بازگشت از گناه و گرایش به سوی انسانیت و رسیدن به جایگاه واقعی انسان است; در واقع، این دوستی از غفاریت و بخشندگی خدا نشأت میگیرد و اگر کافران و گنهکاران این لطف خدا را پاسخی مناسب ندهند، و همچنان بر کارهای ناشایست خود پافشاری کنند، روشن است که به سخط و قهر و غضب خدا گرفتار میشوند و به عذاب دوزخ در میآیند.

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.