بدترین کارها پس از دعوای زوجین

0 292

بدترین کارها پس از دعوای زن و شوهر

۱_کش دادن مـسئله
۲_رفتار سـرد داشـتن
۳_جدا کردن جای خواب :بااین کار، همه چیز را بدتر می کنید زیرا این کار سبب می شود دوری و جدایی پیش آید و دعوای شما کش آمده و ادامه دار گردد.
۴_ناامید شـدن از رابطـه
۵_مـرور جمله‌های همسـر :کلمات آزار دهنده ای که همسرتان در حین دعوا به شما می گوید را فراموش کنید و در ذهن خود نگه ندارید و بگذارید هر چه همسرتان حین دعوا گفته است، همان جا باقی بماند. اما پس از آرامش خود و همسرتان به او بگویید که کدام یک از کلماتی که او در جر و بحث به زبان می آورد، شما را آزار می دهد.

رعایت کردن چند اصل مهم، در دعوای زناشویی

۱_حق نداریم به خانواده‌های هم توهین کنیم.

۲_سلام و خداحافظی در هر صورت لازم است.

۳_هیچ‌کسی حق ندارد جای خودش را عوض کند.

۴_هر کسی برای آشتی پیشقدم شود؛ نفر دیگر باید برایش کادو بخرد.

۵_حق نداریم مسائل و مشکلات کهنه را مطرح کنیم. در حین دعوا فقط راجع به همان موضوع بحث می‌کنیم.

۶_شام و ناهار نپختن و نخوردن نداریم. همه اعضا باید مثل قبل برای غذا خوردن حاضر باشند.

۷_حق نداریم اشتباه طرف مقابل را تعمیم دهیم؛ ((مثلا عبارت تو همیشه…)) ممنوع است چون این کار دعوا را به اوج می‌رساند.

۸_باید به هم فرصت دهیم که هر فردی راجع به دیدگاهش نسبت به موضوع دعوا پنج دقیقه صحبت کند و طرف دیگر هم پنج دقیقه فرصت پاسخگویی دارد. در صحبت همدیگر نمی‌پریم. اگر حرفی هم باقی ماند باید به فردا موکول شود تا سر و ته بحث مشخص شود

ازدواج

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.