انواع تنبیه برای نوجوانان

0 166

از دست دادن امتیازات:

در این روش نوجوان به دلیل انجام ندادن کاری که از او خواسته شده است جریمه می شود.
به طور مثال، به پسر نوجوانی که دیر به منزل باز می گردد بگویید:” ساعت ۸ در خانه باش، در غیر این صورت برای هر دقیقه ای که دیر کنی به همان نسبت فردا شب باید زودتر به خانه بیایی.”

جلوگیری از فعالیت های مورد علاقه ی نوجوان(تنبیه تحریمی):

در این نوع تنبیه، نوجوان باید سرگرم فعالیتی باشد که مورد علاقه ی اوست تا از طریق توقف آن فعالیت بتوان او را تنبیه کرد.

به طور مثال، شما ممکن است پسر نوجوان خود را برای ۲ ساعت به تمرین رانندگی ببرید. پس از مدت کوتاهی پسر شما سرعت خود را افزایش می دهد. شما به او می گویید هر بار که سرعت از حد مجاز بالاتر رود ۱۰ دقیقه از مدت تمرین( ۲ ساعت) کسر خواهد شد.

محروم کردن:

وقتی برای انجام رفتاری جایزه ای تعیین کنیم و نوجوان نتواند به آن عمل کند، از جایزه هم خبری نخواهد بود. این خود نوعی تنبیه محسوب می شود.

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.