شاکله یعنی چه؟ تفاوت شاکله با شخصیت در روان شناسی چیست؟

0 425

شاکله از ماده شکل به معنی مهار کردن حیوان است از آن جا که روحیات و سجایا و عادات هر انسان او را مقید به رویّه و منشی می کند به آن شاکله می گویند.

اشکال، به سؤال ها و نیازهایی گویند که ذهن انسان را درگیر و مقید خود می کند در برخی از روایات شالکه در آیه «قل کل یعمل علی شاکلته» به معنی نیت تفسیر شده است. یعنی انسان بر اساس آن چه قصد اراده و نیت دارد عمل می کند. (تفسیر نمونه، اسراء آیه ۸۴) برای شخصیت در روان شناسی طبق مکاتب مختلف تعاریف متعددی شده است امّا آن چه که الان نسبتاً مورد قبول و جامع است به مجموعه ای سازمان یافته ای که از خصوصیات نسبتاً پایدار و مداومی که بر روی هم یک شخصیت موثر است: محیط طبیعی مثل شرایط جوی و آب و هوا، محیط اجتماعی (محل کار، مدرسه) مذهب، گذشت زمان، وراثت و اراده.

شاید بتوان گفت شاکله در واژه ای قرآنی نزدیک ترین کلمه به شخصیت اصطلاحی است که امروزه بین روان شناسان مطرح است چون مؤلفه هایی که در تکوین شخصیت نقش دارد در پدید آمدن شاکله نیز نقش دارد. اراده در هر دو نقش کلیدی را بازی می کند به تعبیر دیگر شخصیت و شاکله افراد باعث مجبور کردن افراد به رفتار خاص نیستند و ما می توانیم در خود تغییراتی در سطح افکار، احساس، هیجان و رفتار ایجاد کنیم.

نکته: شاکله از دو جزء تکوینی (ارثی) و اکتسابی که به تدریج در انسان به وجود می آید، است. آن چه سازنده عمل انسان به شمار می آید ملکات اکتسابی است بنابراین رهاورد آن با اصل اختیار منافات ندارد و به جبر نمی انجامد. (رک: تفسیر المیزان ج ۱۳، ص ۱۹۴ ـ ۱۸۹).

منبع: نرم افزار پاسخ – مرکز مطالعات و پاسخ گویی به شبهات

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.