بررسی مطالب دسته بندی

دانش و فناوری

عبارت Status در ADSL به چه معناست؟

این چراغ همیشه باید به صورت ثابت و روشن باشد. خاموش بودن این چراغ و یا چشمک زدن آن به صورت ممتد بیان‌گر وجود اختلال در سیستم است.برای برطرف کردن مشکلات بیان شده باید…