بررسی مطالب دسته بندی

دین و فرهنگ

با توجه به این که افاضه وجود، همواره برای بندگان وجود دارد و گاهی یک رخداد ناگواری…

از دیدگاه قرآن کریم، انسان، مسافری است که به سوی پروردگارش در حرکت است: یَـََّأَیُّهَا الاْ ?ًِنسَـَنُ إِنَّکَ کَادِحٌ إِلَیَ رَبِّکَ کَدْحًا فَمُلَـَقِیهِ ;(انشقاق،۶) ای…

هاجر که بود؟

دادگاه ((بابل))، ابراهیم را محکوم به تبعید نمود و او به سمت فلسطین و مصر رفت. در آنجا ابراهیم با استقبال گرم ((عمالقه)) که فرمانروای آن حدود بود روبرو گردید, و از هدایای…

چرا برای پیامبر قلم وکاغذنیاوردند تا موضوع ولایت را مطرح نماید و اینکه مردم گفتند…

اول عمرگفت که پیامبر? هزیان میگویدوبعدسروصدابالاگرفت اما دراین زمینه کتابهای زیادی از شیعه و سنی نقل شده است .۱-کتابهای صحیح مسلم و صحیح بخاری این قضیه را نقل کرده اند که…