بررسی مطالب دسته بندی

دین و فرهنگ

برهان نظم

این اشکال هیوم بر برهان نظم ناشی از آنست که هیوم از حدود کاربرد برهان نظم غافل است او پنداشته که همه مسائل الهیات را می توان از برهان نظم استنتاج کرد

با توجه به این که افاضه وجود، همواره برای بندگان وجود دارد و گاهی یک رخداد ناگواری…

از دیدگاه قرآن کریم، انسان، مسافری است که به سوی پروردگارش در حرکت است: یَـََّأَیُّهَا الاْ ?ًِنسَـَنُ إِنَّکَ کَادِحٌ إِلَیَ رَبِّکَ کَدْحًا فَمُلَـَقِیهِ ;(انشقاق،۶) ای…

هاجر که بود؟

دادگاه ((بابل))، ابراهیم را محکوم به تبعید نمود و او به سمت فلسطین و مصر رفت. در آنجا ابراهیم با استقبال گرم ((عمالقه)) که فرمانروای آن حدود بود روبرو گردید, و از هدایای…

چرا برای پیامبر قلم وکاغذنیاوردند تا موضوع ولایت را مطرح نماید و اینکه مردم گفتند…

اول عمرگفت که پیامبر? هزیان میگویدوبعدسروصدابالاگرفت اما دراین زمینه کتابهای زیادی از شیعه و سنی نقل شده است .۱-کتابهای صحیح مسلم و صحیح بخاری این قضیه را نقل کرده اند که…