بررسی مطالب دسته بندی

دین و فرهنگ

آیا خرید آرد باعث فقر میشود؟

نقل شده كه :((خرید آرد باعث فقر مي گردد.)) آيااين روايت صحيح است وفلسفه آن چيست؟ پاسخ: شيخ كليني در اصول كافي در ضمن بابي با عنوان «باب فضل شراء الحنطة و الطعام»…

علت کراهت خوردن گوشت هدهد

علت کراهت خوردن گوشت هدهد از چیزهای که به دلیل مسائل معنوی حلال، حرام یا مکروه شده‌اند، می‌توان به برخی حیوانات و گیاهان یا مواد معدنی اشاره کرد. بعضی از حیوانات…

انسان چگونه بوجود آمده است؟

انسان چگونه بوجود آمده است؟ بر اساس نظريه تكامل داروين همه موجودات در يك روند تكاملي، صرفا از موجودات قبل از خود منشعب شده اند. حال دقيقا همين سوال شما پيش مي آيد…