بررسی مطالب دسته بندی

دین و فرهنگ

لویی شانزدهم شیطون

لویی شانزدهم شیطون روزی لویی شانزدهم در محوطه ی کاخ خود مشغول قدم زدن بود که سربازی راکنار یک نیمکت در حال نگهبانی دید ؛از او پرسید تو برای چی اینجا قدم میزنی و از چی…

سخنی از لئوبوسکالیا

لئوبوسکالیا بخشایش، آسان خواهد بود، اگر دیگران را با خود یکی بدانیم، کاستی های خود را باور داشته باشیم و بپذیریم همه به یک اندازه آماده ی انجام کار نادرست هستند.

سنگ ، ثروت و عشق

سنگ ، ثروت و عشق در زمانهای گذشته پادشاهی تخته سنگی را در وسط جاده قرار داد وبرای اینکه عکس العمل مردم را ببیند خودش را در جایی مخفی کرد بعضی از بازرگانان وندیمان…

آیا گربه های سیاه جن هستند؟

پاسخ اجمالي آن است كه گربه هاي سياه جن نيستند. جن و گربه ذاتا و ماهيتا با هم فرق دارند. جن موجودي داراي عقل و تكليف است، اما گربه ماهيتا حيواني است كه هيچ گونه تكليفي…

بابایی خدا رو کی آفریده؟!

غروب یه روز پاییزی دخترم از مدرسه بر گشت ، معلوم بود چیزی ذهنش رو مشغول کرده. بالاخره بعد از نماز حرف دلش رو پرسید : بابایی خدا رو کی آفریده؟! گفتم :دخترم خدا که آفریده…

آرش

آرش: عاقل و زیرک.ازشخصیت های شاهنامه.نام پهلوان نامدارایرانی(پسرانه)

اگرحرف جعفر درباره فرزندنداشتن برادرش قبول نیست، حرف عثمان بن سعید هم نباید قبول…

جعفر برادر حسن عسكری كه گفته است: برادرش فرزندی نداشته است، شیعه سخن او را قبول نمی كنند، چون او معصوم نیست، ولی ادعای عثمان بن سعید را كه می گوید: حسن فرزندی داشته قبول…

سخنی از بروس بارتون

بروس بارتون هرگز کسی به دستاورد دلپذیری نرسیده است، مگر آنکه در گوشه ای از وجود خود به چیزی برتر از شرایط زمانه باور داشته باشد.