بررسی مطالب دسته بندی

دین و فرهنگ

شمر چگونه شمر شد؟

شمر بن ذی الجوشن از طایفه بنی طلاب و از رؤسای هوازن است. نامش شَرحبیل و شمر لقب او است. شمر در جنگ صفین همراه امیرالمؤمنین علی(ع) و در لشکر حضرت بود و سپس ساکن کوفه شد…

عالم معنا چیست؟

عالم معنا تعبیر رایجی است که در موارد مختلف بکار می‌رود. یکی از موارد آن عالم متافیزیک و غیر ماده است؛ یعنی عالمی که با حواس ظاهری درک نمی‌شود در این صورت به عالم…

در مورد وقف حسن توضیح دهید؟

در مورد وقف حسن توضيح دهيد؟ بحث وقف و ابتداء يكي از مهم ترين مباحث هر زباني است زيرا هر انساني براي ادامة حيات خود به طور طبيعي در هر چند ثانيه بايد يك بار نَفَس…

مادیات و معنویات چیست ؟

مادیات (امور دنیا) و معنویات چیست ؟ آیا معنویات آن است که از حواس پنجگانه ما بیرون باشد ؟ مادیات آن است که انسان را به آرمان های مادی و حیوانی برساند مانند تلاش…