بررسی مطالب دسته بندی

دین و فرهنگ

منظور از غذای آسمانی چیست؟

در مورد غذاهای آسمانی در آیاتی از قرآن کریم سخنانی مطرح شده است. اما درباره نوع و جنس آنها چیزی بیان نشده است. مائده یا غذای آسمانی اعجازی بود برای حقانیت رسالت پیامبران…

حقوق والدین در صحیفه سجادیه

حقوق والدین در صحیفه سجادیه آثار ناسپاسی از والدین 1. سلب عدالت یکی از آثار ناسپاسی به والدین دور شدن از خصلت پسندیدۀ عدالت است. شخصی به امام صادق(علیه السلام) عرضه…